Upale online dating

Rated 4.41/5 based on 598 customer reviews

godine uredno rasla, počne sa krivim rastom koji se manifestira deformacijom, tj. Degenerativna oboljenja su oboljenja koja nastaju vremenom, tj. Proces starenja ima svoju dinamiku i ukoliko dođe do bržeg starenja određenog dijela tijela u odnosu na hronološku ili biološku dob pojedinca onda takvo oboljenje nazivamo degenerativnim.Osteoartroza predstavlja tipičan primjer degenerativnog oboljenja gdje dolazi do naglašenog trošenja zglobne hrskavice sa posljedičnim propadanjem zgloba.Fizijatrija i neoperativna ortopedija su veoma slične, s tim da u pravilu fizijatri se više bave rehabilitacijom i upotrebom elektromagnetnih, zvučnih i sl. Fizikalni tretman veoma često uspije dovesti do izlječenja i bez same operacije, dok rehabilitacija je sastavni dio liječenja nakon ortopedske operacije.Opšta i ratna hirurgija su slične ortopediji u onoj mjeri u kojoj, uz poštivanje doktrina tih specijalnosti se mogu liječiti povrede i stanja na lokomotornom aparatu.

upale online dating-86

Postoji čak i dobna distribucija određenih povreda, tako da su npr.

Odnosno, opšti hirurg može liječiti povrede ekstremiteta, ali u pravilu ortoped je za to pozvaniji.

Saradnja sa ostalim hirurškim specijalnostima (neuro, torako, abdominalni hirurg i drugi) posebno je važna kod politraumatiziranih pacijenata, gdje je neophodan konzilijarni pristup povrijeđenom.

Najčešće se radi o poremećaju oblika pojedinih dijelova lokomotornog aparata, kao npr.

displaziji kuka, prirođenom krivom stopalu, klinastim pršljenovima (hemivertebre).

Leave a Reply